• Antik Sikkeler ve Koleksiyonerlik Platformumuz İçin Tıklayınız

Koleksiyonerlik Belgesi Nasıl Alınır

vakko

η ζωή συνεχίζεται
Βασιλιάς
Katılım
10 Tem 2020
Mesajlar
619
Beğeni
1,265
Puanları
93
Devlet, korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarına sahip olanları ve koleksiyoncuları kayıt altına almak için 15.03.1984 yılı 18342 Resmi Gazete Sayısıyla yönetmelik yayımlamıştır. Bu Yönetmelik, korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları ile bunlara sahip olanları ve koleksiyoncuları kapsar.

Taşınır kültür ve tabiat varlığı koleksiyon izin belgesi almak isteyenler koleksiyonun bulundurulacağı yere en yakın müze müdürlüğüne yazılı olarak aşağıdaki bilgi ve belgelerle başvuruda bulunur.

a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) İkametgâh beyanı,
c) Adli sicil beyanı ve arşiv kaydı,
ç) Üç adet vesikalık fotoğraf,
d) Koleksiyonun bulundurulacağı yerin adresi,
e) Varsa ellerinde bulunan taşınır kültür ve tabiat varlıklarının envanter bilgilerini belirtir liste.


Gerçek ve tüzelkişiler, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilecek izin belgesiyle korunması gerekli taşınır nitelikteki kültür varlıklarından oluşan koleksiyonlar meydana getirebilirler. Koleksiyoncular faaliyetlerini, Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirmek ve taşınır kültür varlıklarını envanter defterine kaydetmek zorundadırlar.

Örnek görsel Koleksiyoner Belgesi


Başvuru kabul edildikten sonra her nesnenin 2 adet fotoğrafı çekilir, müze müdürlüğünün hazırladığı envanter defterine uzmanlarca kaydedilir.Sonradan koleksiyona eklenen her eser 1 ay içinde deftere işlenmek zorundadır. Müzeden izin almadan koleksiyoncu eserlerini taşıyamaz aksi halde suç sayılır. Koleksiyoncular, denetim yönünden bağlı bulundukları müze müdürü veya görevlendireceği müze ihtisas elemanları tarafından, yılda en az bir defa denetlenir. Koleksiyoncular, koleksiyonlarındaki her türlü taşınır kültür ve tabiat varlığını on beş gün önce bağlı olduğu müze müdürlüğüne haber vermek şartı ile kendi aralarında değiştirebilir.

 
Üst