Romalı Askerlerinin Tapınağı Bulundu

Sultan

Βασιλιάς
Katılım
15 Haz 2022
Mesajlar
61
Beğeni
242
Zerzevandaki arkeoloji kazılarından çıkan kalıntılar, Roma’nın merkezinden uzakta, imparatorluğun sınırlarında konuşlanmış askerlerin yaşamlarına dair bir fikir veriyor. Arkeologlar alanda, tapınak, sunak ve muhtelif tarihi eser kalıntılarının yanı sıra alandan civardaki Roma kalelerinde bulunan askeri birliklerin adlarını içeren metinler ve birçok kurbanlık hayvan kalıntıları buldular.

1.jpg
Roma imparatorluğun en kuzey sınırını teşkil eden kuzey Avrupa’daki en kapsamlı antik Roma askeri tapınak komplekslerinden biri Hollanda’da gün ışığına çıkarıldı.

2.jpeg

Arkeologların tarihlendirme çalışmaları sürüyor, elde edilen verilere göre tapınak MS 1. yüzyıldan MS 3. yüzyılın son yıllarında kadar, kuzey eyaletlerinin Germen istilasınamaruz kaldığı zamana kadar kullanılmıştı.

Proje lideri arkeolog Eric Norde, kutsal alanın en az üç büyük tapınaktan ve belirli Roma tanrı ve tanrıçalarına adanmış birçok küçük sunaktan oluştuğunu ve esas olarak yakındaki kalelerde konuşlanmış Roma askerleri tarafından kutsal yeminler için kullanıldığını söylüyor.

Sitede sikkeler ve mücevherler de dahil olmak üzere yüzlerce eser bulundu; mızrak ve mızrak uçları, zırh ve at koşum takımı kalıntıları ise alanın askeri niteliğini vurguluyor.

Roma tapınağında keşfedilen sunak taşlarından biri. Sunak taşlarında Roma askeri birliklerinin isimleri yer alıyor.

81142_neer6.jpeg

Tapınak kutsal alanı, nehirlerin çatalına yakın hafif bir tepe üzerine inşa edilmişti; tepe daha sonra biraz daha yükseltildi. Norde, taş bir merdivenin suya indiğini ve bölgede büyük bir kuyu olduğunu söylüyor. Tapınaklar ayrıca, büyük kurban ateşlerinin yakıldığı anlaşılan birkaç ocak çukuru ile çevriliydi.
Kutsal alandaki büyük tapınaklar, fresklerle rengarenk boyanmış ve kiremitli çatılara sahipti. Çinilerin üzerindeki damgalar, bunların genellikle askerler tarafından yapıldığını gösteriyor.

Tapınak, ana ritüel alanlarının dışında, dua edenlerin şarap dökmek ve dualar ve adaklar sırasında hayvan kurbanları sunmak için kullanabilecekleri birçok adak sunağıyla da dikkat çekiyor.

Norde, adak sunaklarının mesajların, paranın ve büyünün tanrısı Merkür de dahil olmak üzere birkaç farklı Roma tanrısına adandığını söylüyor; Jüpiter-Serapis, eski Mısır’da ortaya çıkan baş tanrının bir biçimi; Hercules Magusanus, Roma yarı tanrısı Herkül’ün (Yunanca Herakles) ve isimsiz bir Germen tanrısı veya kahramanının karışımı; ve çoğunlukla Roma Galya’sında tapılan bir grup tanrıça olan Iunones.

Her adak sunağı, adandığı tanrı veya tanrıçaların ve oraya yerleştirilmesi için para ödeyen Romalı askerin, rütbesi ve lejyonunu (yaklaşık 5.000 asker) oluşturduğu kohort (yaklaşık 500 askerden oluşan bir grup) ile birlikte Latince bir yazıt taşıyordu.

33496_neer3.jpeg61281_neer2.jpeg

Fallus [Penis] şeklinde bir at koşum takımının parçası. Fallus doğurganlığın yanı sıra güç ve otorite sembolü olarak da o yıllarda yaygın kullanılan bir semboldür.

56641_neer5.jpeg
 
Moderatör tarafından düzenlendi:
Üst