• ☪ Sitemize Hoş Geldiniz ☪ Forumda Bilgi Alışverişinde Bulunabilmek ve Sitemizde Açılmış Olan Konuların İçeriklerini Görüntülemek İçin Kayıt Olmanız Gerekmektedir.

Hobiseverlere Antik Yapılar rehberi

Mal bulanındır

Süper Moderatör
Katılım
5 Ağu 2020
Mesajlar
1,386
Beğeni
4,179
Puanları
113
Yaş
42
Konum
Yaşamın Olduğu Heryer
.Aslında kuruluşuna yapıların şehirlerdeki konumlarına bakıldığında mantık neredeyse günümüzle aynıdır. Değişen tek şey kullanılan malzemedir.

Agora denen pazaryeri ya da meydan ve stoa olarak adlandırılan ticarethaneler,toplanma yerleri; etrafında isetapınaklar, eğlence amaçlıtiyatrolar, çeşmeler... Yani kamu binaları diyebileceğimiz bütün yapılar neredeyse aynı bölgede toplanır.

antik kent Ar-Ge lerinin daha verimli olabilmesi için hangi yapının ne amaçla kullanıldığını da bilmek gerekir. Bu yazımızda antik kentler de karşımıza çıkabilecek olan yapıları genel hatlarıyla anlatmaya çalışacağız. Yani bir nevi bir antik kent gezi rehberi.hangi yapi nedir ne degildir yapilis amacları bunlardir...

Akropol

Akropol, bütün antik kentlerin ortak noktası diyebileceğimiz bölgedir. Bir yapının adından ziyade daha çok merkezi bölgenin adıdır. Kimi antik şehirlerde saray yani idariyapının, kimisinde tapınak yani dini yapının olduğu akropol, bazı antik şehirlerde ise kamu binası olarak adlandırabileceğimiz bütün yapıları içine alan bir yer halini de alır. Antik dönemde genelde kentlerin yüksek olan kısımlarıakropol olarak kullanılır ki bunun en önemli sebebigüvenlik kaygısıdır.
Savaş durumunda kentin etrafında yaşayan halkın da gelip barındığı yer olur. Zamanla bu bölgeler surlarla da kaplanır. Kentler el değiştirdikçe akropoldenen yer de farklı bölgelere yeniden kurulabiliyor. Bu sebeple Roma Akropolu, Bizans Akropolu gibi isimlendirmeler de karşınıza çıkabilir. Özellikle bu akropol denen bölgeler Bizans ile beraber hisar ya da kale olarak kullanılmaya başlanır.

Agora

Pazaryeri olarak adlandırılanagoralar, kentlerin ticari, sosyalanlamda merkezi olarak adlandırılabilir. Günümüzde nasıl şehir merkezlerinde meydanlar, etrafında ise ticarethaneler ve diğer kamu binaları varsa; agoralar da aynen bu şekildedir. Genelde etrafında stoa olarak adlandırılan bölümler bulunur. Büyükkentlerde birden fazla agoravardır. Devlet agorası, ticaret agorası olarak adlandırılır.

Stoa

Agoraların etrafında, halka açık olan stoalar insanların güneşten ve yağmurdan korunduğu, ticari faaliyetlerde bulunduğu ve toplandığı üstü kapalı sütunlu bölümlerdir. Agora etrafında olanlar ticari amaçlı kullanılırken; tiyatro, kutsal alanlar vb. yapılara açılanlar farklı amaçlarla kullanılırlar.

Peristilli Ev
Yunan ve Roma mimarisinde evlerde bulunan sütunlu avlubölümüne verilen isimdir.Akdeniz ikliminin baskın olduğu bölgelerde bu tip mimari yaygın bir şekilde kullanılır. Efesyamaç evlerde güzel örnekleri bulunuyor.

Tiyatro

Antik kentlerin genelde en çok bilinen ve günümüze kadar en sağlam gelen yapılarıtiyatrolardır. Çeşitli eğlencelerin, kutlamaların yapıldığı tiyatrolar aynı zamanda drama gösterilerinin de sergilendiği yerlerdir. Klasik tiyatro gösterileri dışında, bazı tiyatrolar yapılan eklemeler sonucu gladyatör dövüşlerinin de gerçekleştirildiği mekanlar haline geldi.
Özellikle Hellenistik ve Romatiyatroları arasında bazı teknik farklılıklar vardır ki Roma tiyatrolarına en güzel örnekAspendos olurken, Hellenistik tiyatroların en dikkat çekici örneklerinden birisi Efestiyatrosudur. Ana hatlarıyla seyircilerin oturduğu bölümcavea, büyük tiyatrolarda caveayı yatay bölen yoladiazoma, orkestra, sahne binası (scene) olarak adlandırılan bölümlerden oluşur.

Tapınak

Antik çağda olan çok tanrılıpaganizm inancından dolayı, birçok tanrı için irili ufaklı tapınaklar yani ibadethaneler inşa edilir. Sadece Zeus, Apollon,Athena gibi tanrı ve tanrıçalar için değil aynı zamanda kendini tanrısallaştıran bazı imparatorlar adına da inşa edilen tapınaklar vardır. Giriş kısımları pronaosolarak adlandırılırken, kutsal mekan cella olarak adlandırılır. Tapınağın hazinesi iseopisthodomos denen odada saklanırdı.
Dor, İyon ve Korint düzenli tapınaklar olmakla beraber; plan olarak bakıldığında ise ante, çift ante, tholos, amphiprostylos, prostylos, peripteros, pseudo peripteros, dipteros ve pseudo dipteros planları ile inşa edilirler. Tapınaklar, tiyatrolardan sonra ayakta kalan ya da restore edilen sütunları ile en dikkat çeken yapılardır.

Altar (Sunak)

Tanrılar ya da tanrıçalar adına adakların adandığı, hediyelerin verildiği ve kurbanların kesildiği yerlerdir. Bunların arasında en önemlilerinden birisi günümüzde bizde sadece temel taşları ve platformu olan, ana yapının ise Berlin Müzesi’nde bulunduğu Pergamon’a ait Zeus Altarı’dır.Odeon

Tiyatronun küçüğü olanodeonlar, genelde küçük eğlenceler, şenlikler için kullanılır.

Bouleterion

Kent meclisi olarak kullanılan yapılardır. Kenti yöneten soylu kesimin, toplantılar yaptığı ve kent adına kararların alındığı yapılardır. Yapı olarak odeonların kapalı şeklini de andırır.

Prytaneion

Belediye binası ya da danışma meclisi olarak da adlandırabilceğimiz yapı aile tanrıçası olan Hestia ile özdeşleşmiştir. Zeus’un kız kardeşi olan Hestia’nın da sembolü olan evlerin ocağındakiateş prytaneionlarda hep yanar.Sönmeyen ateş olarak da adlandırılır.

Stadion

Her antik kentte olmayan,stadyum olarak bilinen yapıdır. Uzun planlı olarak inşa edilirler. Antik Yunan’da 180 – 200 metreuzunluğa denk gelen ölçü birimi olarak da kullanılır. Stadyumlarım uzunluğu da 200 metre civarındadır. Koşu, disk atma, cirit atma gibi müsabakaların yanı sıra Roma Döneminde arena olarak da kullanılmıştır. Aphrodisias,Magnesia ve Tlos’ta bu yapının güzel örneklerini görebilirsiniz.

Hamam

Antik kentlerin ortak yapılarından birisi dehamamlardır. Temizliğin yanı sıra Roma Döneminde günlük yaşamın da önemli bir parçası olan hamamların su ihtiyacı eğer termal bir kaynak yoksa su kemerleri vasıtasıyla taşınan suyun ısıtılması ile sağlanırdı.
Yıkanmanın yanı sıra spor yapılan bir yer olan hamamlar;soyunma odası (apodyterium), soğukluk (frigidarium), ılıklık (tepiderium), sıcaklık (caldarium), buhar odası (sudatorium), terleme odası (laconicum) ve masaj odasından (destrictarium)oluşur. Bunlara ek olarak bazı hamamlarda palaestra denen spor bölümleri de hamam kompleksinin içinde olur.

Gymnasion

Kentlerde gençlere spor eğitiminin verildiği yapılardır. Roma döneminde hamamlarınfonksiyonu, Hellenistik Dönem ile gymnasiumlara geçer. Tam anlamıyla birbirinin ikamesi olmasa da kentlerin önemli yapılarındandır. Bazı hamamlarda olduğu gibipalaestra denen spor bölümlerini de içinde barındırır.

Tetrapylon

Afrodisias’ta en güzel örneğini görebileceğiniz tetrapilon, dört yolun kesiştiği kavşak noktasına yapılan anıtsal yapıdır. Üzerinde süslemeler ve kabartmaların bulunduğu yapı dört yöne de açılır. Helence tetra 4, pylon ise yol demektir.

Aquaduckt

Kentlere su taşıyan su kemerleridir. Bu yapılar sayesinde kentlere kilometrelerce uzaktan su taşınır. Savaş olduğunda ise şehre su taşınması kesildiğinde, sarnıçlara depolanan su kullanılır. İstanbul Valens Su Kemerleri,Aspendos, Efes ve daha birçok yerde örneklerini görebilirsiniz.

Nymphaion

Şehirlerin anıtsal çeşmeleridir. Kentlerin su ihtiyacının karşılanmasının dışında şenlikler ve kutlamalar için de kullanılan yapılardan birisidir. Ne de olsa su medeniyet demektir.

Heroon

Heroonlar, antik çağda kentlerde adından söz ettirmiş olan yönetici, asker ya da varlıklı insanlar için yapılmış anıtsal mezarlardır. Kentlerin içinde olurlar. Üzerine kabartmalarla önemli sahneler de işlenir. Bunların en dikkat çekici örneklerini ise Likya’nınXanthos kentinde görebilirsiniz.

Latrine

En basit tabiri ile söyleyecek olursak umumi tuvaletlerdir. Şehrin büyüklüğüne göre 50 kişilik kapasiteye kadar olanları da inşa edilmiştir. Bazılarının ortalarında sesi ve kokuyu engellemek için küçük bir havuz olur. Tuvalet olarak kullanılan yerlerin altında ise atıkları götürmesi için akan su vardır.Roma Döneminde kadın – erkek ortak kullanım yaygın iken,Hellenistik Çağ ile ayrılmaya başlar.

Portiko

Günümüzdeki tabir ile söylemek gerekirse üzeri kapalı kaldırım demek en anlaşılır olanı. Sütunlu, uzunlamasına olan yapıdır.Dinlenme ve ticari amaçlarla kullanılır.

Yazıt

Şehirde yaşayan önde gelen kişilerin ya da yöneticilerin hayatından, kahramanlıklarından bahseden önemli bilgi kaynaklarıdır.En meşhurlarından birisi üç dilde yazılan Letoon Arruntii Yazıtı Fethiye Müzesi’nde teşhir ediliyor.

Tak

Kentlerin anıtsal kapıları olarak bilinse de, aslında bağımsız bir yapı olarak da inşa edilirler.Romalılarda çok yaygın olan tak inşaası, genelde kazanılan büyük zaferler anısına yaptırılır vezafer takı olarak adlandırılır. Dört bir tarafına ise kazanılan zaferi anlatan kabartma sahneler ve süslemeler yapılır. Anadolu’da çok yaygın değildir. Patara’da Roma İmparatoru Trajan döneminde vali olan Mettius Modestus adına yaptırılan tak veSelanik’te Perslere karşı kazanılan zafer onurunaİmparator Galerius Maxianus’un yaptırdığı Galerius Takı yakın çevrede en güzel örneklerdendir.

Kaya Mezarları

Özellikle Likya, Karyabölgelerinde sıklıkla görebileceğiniz kaya mezarları, yerleşimlerin biraz uzağında yüksek kesimlere yapılırlar. Birçoğu kral ve soylular için yapılan mezarları adeta arı kovanı gibi yoğun olarak görebileceğiniz yer isePınara’dır. Amasya Harşena Dağı’nda, Kaunos’ta, Fethiye Amintas, Myra gibi birçok yerde güzel ve ihtişamlı örneklerini görme şansınız var.
Nekropolis
Nekropolis, ölüler şehri ya da herkesin bildiği tabirle mezarlık. Antik çağda kremasyon, iç gömü (hoker pozisyonu) ve lahit kullanarak yapılan ölü gömme teknikleri arasında en sık görecekleriniz lahitler.
Antik kentlerin giriş kısmında yolun etrafına sağlı sollu dizilmişlahitler görürsünüz. İşte şehrin mezarlığıdır burası. Genelde şehirlerin uzağında olsalarda, gelişmeyle beraber içiçe bir hal almış durumdalar. Her canlının bir gün öleceğini düşünürsek, bütün kentlerin olmazsa olmazlarından birisidir nekropoller.

Lahit

Antik kentlerde nekropollerde sandık şeklinde olan ve üzeri yine taş bir kapakla kapatılmış mezarlar olur ki bunlar lahitolarak adlandırılır. Ölen kişiler değerli eşyalarıyla beraber bunların içine yerleştirilir. Lahitlerin üzerinde ise ölen kişinin hayatından sahnelerişlenir. Tabii bu ölen kişinin saygınlık derecesine de bağlı olan bir durum. .

Ostotek

Lahitlerin küçüğü olarak nitelendirebileceğimiz ostotekler, kül ve kemik koymak amacıyla kullanılır. Bu sebeple kemik kutusu olarak da adlandırılır. Biraz daha büyük olanları çocuk lahidi olarak da kullanılmış olup üzerinde lahitlerde olduğu gibi girland, lotus, Medusa gibi süslemeler bulunur.
Bunların dışında yer altı dünyasının kapısını ifade eden betimlemeler ve farklı mitolojik varlıklar da eklenebiliyor. Bulunduğu bölgeye göre kireçtaşı, mermer gibi malzemelerden yapılırlar.
Tümülüs

Frigler ile Anadolu’da görülmeye başlanan tümülüsler, ölü gömmenin farklı bir şekli. Ölen kişiler ahşap bir platformun üzerine konduktan sonra, etrafı kapatılır (bazen yakılır) ve toprak atılır. Küçük yapay bir tepecik ortaya çıkar. En meşhur tümülüsise Gordion’da (Polatlı) bulunanEşek Kulaklı Kral Midas’ın tümülüsüdür. Çanakkale Kumkale’de Troya Savaşı’nın kahramanlarından Achilleus’un,Patraklos’un ve daha birçok kişinin tümülüsü var. Ne diyelim“Toprakları Bol Olsun!”
.çay sohbetimiz.png
 
Son düzenleme:

Ngdl51

Süper Moderatör
Katılım
10 Tem 2020
Mesajlar
445
Beğeni
985
Puanları
93
.Aslında kuruluşuna yapıların şehirlerdeki konumlarına bakıldığında mantık neredeyse günümüzle aynıdır. Değişen tek şey kullanılan malzemedir.

Agora denen pazaryeri ya da meydan ve stoa olarak adlandırılan ticarethaneler,toplanma yerleri; etrafında isetapınaklar, eğlence amaçlıtiyatrolar, çeşmeler... Yani kamu binaları diyebileceğimiz bütün yapılar neredeyse aynı bölgede toplanır.

antik kent Ar-Ge lerinin daha verimli olabilmesi için hangi yapının ne amaçla kullanıldığını da bilmek gerekir. Bu yazımızda antik kentler de karşımıza çıkabilecek olan yapıları genel hatlarıyla anlatmaya çalışacağız. Yani bir nevi bir antik kent gezi rehberi.hangi yapi nedir ne degildir yapilis amacları bunlardir...

Akropol

Akropol, bütün antik kentlerin ortak noktası diyebileceğimiz bölgedir. Bir yapının adından ziyade daha çok merkezi bölgenin adıdır. Kimi antik şehirlerde saray yani idariyapının, kimisinde tapınak yani dini yapının olduğu akropol, bazı antik şehirlerde ise kamu binası olarak adlandırabileceğimiz bütün yapıları içine alan bir yer halini de alır. Antik dönemde genelde kentlerin yüksek olan kısımlarıakropol olarak kullanılır ki bunun en önemli sebebigüvenlik kaygısıdır.
Savaş durumunda kentin etrafında yaşayan halkın da gelip barındığı yer olur. Zamanla bu bölgeler surlarla da kaplanır. Kentler el değiştirdikçe akropoldenen yer de farklı bölgelere yeniden kurulabiliyor. Bu sebeple Roma Akropolu, Bizans Akropolu gibi isimlendirmeler de karşınıza çıkabilir. Özellikle bu akropol denen bölgeler Bizans ile beraber hisar ya da kale olarak kullanılmaya başlanır.

Agora

Pazaryeri olarak adlandırılanagoralar, kentlerin ticari, sosyalanlamda merkezi olarak adlandırılabilir. Günümüzde nasıl şehir merkezlerinde meydanlar, etrafında ise ticarethaneler ve diğer kamu binaları varsa; agoralar da aynen bu şekildedir. Genelde etrafında stoa olarak adlandırılan bölümler bulunur. Büyükkentlerde birden fazla agoravardır. Devlet agorası, ticaret agorası olarak adlandırılır.

Stoa

Agoraların etrafında, halka açık olan stoalar insanların güneşten ve yağmurdan korunduğu, ticari faaliyetlerde bulunduğu ve toplandığı üstü kapalı sütunlu bölümlerdir. Agora etrafında olanlar ticari amaçlı kullanılırken; tiyatro, kutsal alanlar vb. yapılara açılanlar farklı amaçlarla kullanılırlar.

Peristilli Ev
Yunan ve Roma mimarisinde evlerde bulunan sütunlu avlubölümüne verilen isimdir.Akdeniz ikliminin baskın olduğu bölgelerde bu tip mimari yaygın bir şekilde kullanılır. Efesyamaç evlerde güzel örnekleri bulunuyor.

Tiyatro

Antik kentlerin genelde en çok bilinen ve günümüze kadar en sağlam gelen yapılarıtiyatrolardır. Çeşitli eğlencelerin, kutlamaların yapıldığı tiyatrolar aynı zamanda drama gösterilerinin de sergilendiği yerlerdir. Klasik tiyatro gösterileri dışında, bazı tiyatrolar yapılan eklemeler sonucu gladyatör dövüşlerinin de gerçekleştirildiği mekanlar haline geldi.
Özellikle Hellenistik ve Romatiyatroları arasında bazı teknik farklılıklar vardır ki Roma tiyatrolarına en güzel örnekAspendos olurken, Hellenistik tiyatroların en dikkat çekici örneklerinden birisi Efestiyatrosudur. Ana hatlarıyla seyircilerin oturduğu bölümcavea, büyük tiyatrolarda caveayı yatay bölen yoladiazoma, orkestra, sahne binası (scene) olarak adlandırılan bölümlerden oluşur.

Tapınak

Antik çağda olan çok tanrılıpaganizm inancından dolayı, birçok tanrı için irili ufaklı tapınaklar yani ibadethaneler inşa edilir. Sadece Zeus, Apollon,Athena gibi tanrı ve tanrıçalar için değil aynı zamanda kendini tanrısallaştıran bazı imparatorlar adına da inşa edilen tapınaklar vardır. Giriş kısımları pronaosolarak adlandırılırken, kutsal mekan cella olarak adlandırılır. Tapınağın hazinesi iseopisthodomos denen odada saklanırdı.
Dor, İyon ve Korint düzenli tapınaklar olmakla beraber; plan olarak bakıldığında ise ante, çift ante, tholos, amphiprostylos, prostylos, peripteros, pseudo peripteros, dipteros ve pseudo dipteros planları ile inşa edilirler. Tapınaklar, tiyatrolardan sonra ayakta kalan ya da restore edilen sütunları ile en dikkat çeken yapılardır.

Altar (Sunak)

Tanrılar ya da tanrıçalar adına adakların adandığı, hediyelerin verildiği ve kurbanların kesildiği yerlerdir. Bunların arasında en önemlilerinden birisi günümüzde bizde sadece temel taşları ve platformu olan, ana yapının ise Berlin Müzesi’nde bulunduğu Pergamon’a ait Zeus Altarı’dır.Odeon

Tiyatronun küçüğü olanodeonlar, genelde küçük eğlenceler, şenlikler için kullanılır.

Bouleterion

Kent meclisi olarak kullanılan yapılardır. Kenti yöneten soylu kesimin, toplantılar yaptığı ve kent adına kararların alındığı yapılardır. Yapı olarak odeonların kapalı şeklini de andırır.

Prytaneion

Belediye binası ya da danışma meclisi olarak da adlandırabilceğimiz yapı aile tanrıçası olan Hestia ile özdeşleşmiştir. Zeus’un kız kardeşi olan Hestia’nın da sembolü olan evlerin ocağındakiateş prytaneionlarda hep yanar.Sönmeyen ateş olarak da adlandırılır.

Stadion

Her antik kentte olmayan,stadyum olarak bilinen yapıdır. Uzun planlı olarak inşa edilirler. Antik Yunan’da 180 – 200 metreuzunluğa denk gelen ölçü birimi olarak da kullanılır. Stadyumlarım uzunluğu da 200 metre civarındadır. Koşu, disk atma, cirit atma gibi müsabakaların yanı sıra Roma Döneminde arena olarak da kullanılmıştır. Aphrodisias,Magnesia ve Tlos’ta bu yapının güzel örneklerini görebilirsiniz.

Hamam

Antik kentlerin ortak yapılarından birisi dehamamlardır. Temizliğin yanı sıra Roma Döneminde günlük yaşamın da önemli bir parçası olan hamamların su ihtiyacı eğer termal bir kaynak yoksa su kemerleri vasıtasıyla taşınan suyun ısıtılması ile sağlanırdı.
Yıkanmanın yanı sıra spor yapılan bir yer olan hamamlar;soyunma odası (apodyterium), soğukluk (frigidarium), ılıklık (tepiderium), sıcaklık (caldarium), buhar odası (sudatorium), terleme odası (laconicum) ve masaj odasından (destrictarium)oluşur. Bunlara ek olarak bazı hamamlarda palaestra denen spor bölümleri de hamam kompleksinin içinde olur.

Gymnasion

Kentlerde gençlere spor eğitiminin verildiği yapılardır. Roma döneminde hamamlarınfonksiyonu, Hellenistik Dönem ile gymnasiumlara geçer. Tam anlamıyla birbirinin ikamesi olmasa da kentlerin önemli yapılarındandır. Bazı hamamlarda olduğu gibipalaestra denen spor bölümlerini de içinde barındırır.

Tetrapylon

Afrodisias’ta en güzel örneğini görebileceğiniz tetrapilon, dört yolun kesiştiği kavşak noktasına yapılan anıtsal yapıdır. Üzerinde süslemeler ve kabartmaların bulunduğu yapı dört yöne de açılır. Helence tetra 4, pylon ise yol demektir.

Aquaduckt

Kentlere su taşıyan su kemerleridir. Bu yapılar sayesinde kentlere kilometrelerce uzaktan su taşınır. Savaş olduğunda ise şehre su taşınması kesildiğinde, sarnıçlara depolanan su kullanılır. İstanbul Valens Su Kemerleri,Aspendos, Efes ve daha birçok yerde örneklerini görebilirsiniz.

Nymphaion

Şehirlerin anıtsal çeşmeleridir. Kentlerin su ihtiyacının karşılanmasının dışında şenlikler ve kutlamalar için de kullanılan yapılardan birisidir. Ne de olsa su medeniyet demektir.

Heroon

Heroonlar, antik çağda kentlerde adından söz ettirmiş olan yönetici, asker ya da varlıklı insanlar için yapılmış anıtsal mezarlardır. Kentlerin içinde olurlar. Üzerine kabartmalarla önemli sahneler de işlenir. Bunların en dikkat çekici örneklerini ise Likya’nınXanthos kentinde görebilirsiniz.

Latrine

En basit tabiri ile söyleyecek olursak umumi tuvaletlerdir. Şehrin büyüklüğüne göre 50 kişilik kapasiteye kadar olanları da inşa edilmiştir. Bazılarının ortalarında sesi ve kokuyu engellemek için küçük bir havuz olur. Tuvalet olarak kullanılan yerlerin altında ise atıkları götürmesi için akan su vardır.Roma Döneminde kadın – erkek ortak kullanım yaygın iken,Hellenistik Çağ ile ayrılmaya başlar.

Portiko

Günümüzdeki tabir ile söylemek gerekirse üzeri kapalı kaldırım demek en anlaşılır olanı. Sütunlu, uzunlamasına olan yapıdır.Dinlenme ve ticari amaçlarla kullanılır.

Yazıt

Şehirde yaşayan önde gelen kişilerin ya da yöneticilerin hayatından, kahramanlıklarından bahseden önemli bilgi kaynaklarıdır.En meşhurlarından birisi üç dilde yazılan Letoon Arruntii Yazıtı Fethiye Müzesi’nde teşhir ediliyor.

Tak

Kentlerin anıtsal kapıları olarak bilinse de, aslında bağımsız bir yapı olarak da inşa edilirler.Romalılarda çok yaygın olan tak inşaası, genelde kazanılan büyük zaferler anısına yaptırılır vezafer takı olarak adlandırılır. Dört bir tarafına ise kazanılan zaferi anlatan kabartma sahneler ve süslemeler yapılır. Anadolu’da çok yaygın değildir. Patara’da Roma İmparatoru Trajan döneminde vali olan Mettius Modestus adına yaptırılan tak veSelanik’te Perslere karşı kazanılan zafer onurunaİmparator Galerius Maxianus’un yaptırdığı Galerius Takı yakın çevrede en güzel örneklerdendir.

Kaya Mezarları

Özellikle Likya, Karyabölgelerinde sıklıkla görebileceğiniz kaya mezarları, yerleşimlerin biraz uzağında yüksek kesimlere yapılırlar. Birçoğu kral ve soylular için yapılan mezarları adeta arı kovanı gibi yoğun olarak görebileceğiniz yer isePınara’dır. Amasya Harşena Dağı’nda, Kaunos’ta, Fethiye Amintas, Myra gibi birçok yerde güzel ve ihtişamlı örneklerini görme şansınız var.
Nekropolis
Nekropolis, ölüler şehri ya da herkesin bildiği tabirle mezarlık. Antik çağda kremasyon, iç gömü (hoker pozisyonu) ve lahit kullanarak yapılan ölü gömme teknikleri arasında en sık görecekleriniz lahitler.
Antik kentlerin giriş kısmında yolun etrafına sağlı sollu dizilmişlahitler görürsünüz. İşte şehrin mezarlığıdır burası. Genelde şehirlerin uzağında olsalarda, gelişmeyle beraber içiçe bir hal almış durumdalar. Her canlının bir gün öleceğini düşünürsek, bütün kentlerin olmazsa olmazlarından birisidir nekropoller.

Lahit

Antik kentlerde nekropollerde sandık şeklinde olan ve üzeri yine taş bir kapakla kapatılmış mezarlar olur ki bunlar lahitolarak adlandırılır. Ölen kişiler değerli eşyalarıyla beraber bunların içine yerleştirilir. Lahitlerin üzerinde ise ölen kişinin hayatından sahnelerişlenir. Tabii bu ölen kişinin saygınlık derecesine de bağlı olan bir durum. .

Ostotek

Lahitlerin küçüğü olarak nitelendirebileceğimiz ostotekler, kül ve kemik koymak amacıyla kullanılır. Bu sebeple kemik kutusu olarak da adlandırılır. Biraz daha büyük olanları çocuk lahidi olarak da kullanılmış olup üzerinde lahitlerde olduğu gibi girland, lotus, Medusa gibi süslemeler bulunur.
Bunların dışında yer altı dünyasının kapısını ifade eden betimlemeler ve farklı mitolojik varlıklar da eklenebiliyor. Bulunduğu bölgeye göre kireçtaşı, mermer gibi malzemelerden yapılırlar.
Tümülüs

Frigler ile Anadolu’da görülmeye başlanan tümülüsler, ölü gömmenin farklı bir şekli. Ölen kişiler ahşap bir platformun üzerine konduktan sonra, etrafı kapatılır (bazen yakılır) ve toprak atılır. Küçük yapay bir tepecik ortaya çıkar. En meşhur tümülüsise Gordion’da (Polatlı) bulunanEşek Kulaklı Kral Midas’ın tümülüsüdür. Çanakkale Kumkale’de Troya Savaşı’nın kahramanlarından Achilleus’un,Patraklos’un ve daha birçok kişinin tümülüsü var. Ne diyelim“Toprakları Bol Olsun!”
.Ekli dosyayı görüntüle 2096
Emegine saglik ustam ayaklı ansiklopedi gibisin maşallah
 
Üst