• ☪ Sitemize Hoş Geldiniz ☪ Forumda Bilgi Alışverişinde Bulunabilmek ve Sitemizde Açılmış Olan Konuların İçeriklerini Görüntülemek İçin Kayıt Olmanız Gerekmektedir.

vakko

ἱλάσ θη̣τι τῶν ἁμαρ τιῶν
Βασιλιάς
Katılım
10 Tem 2020
Mesajlar
2,438
Beğeni
8,512
Puanları
113


Aşağıda antik bizans dönemine ait mühürler hakkında hazırlanmış olan bilgilendirme amaçlı içerik tarafımıza aittir. Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması kullanılması paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur.
Define Vadisi sitesi üzerinde taşınabilir kültür varlıkları sınıfında olan objelerin alım satımı kesinlikle yasaktır yapılmamaktadır.Site üzerinde genele açık sikke ve objelerin kimlikleri hakkında bilgi paylaşımı yapılmaktadır.
Bizans dönemi kurşun mühürlerin üzerinde yazan bazı terimlerin türkçe okunuşlarını ve anlamlarını altta bulabilirsiniz.

[πατρικίῳ ] Patrikios
anlamı seçkin aileler zenginler asil kişiler sınıfı için kullanılan bir kelimedir.

[ πρωτονωβελλισίμῳ ] Protonobilissimos anlamı en soylu kişi demektir.

[ σακελλαρίῳ ] Sakellarios anlamı idari ve mali görevlerle görevlendirilmiş yetkili kişilere verilen isimdir.

[ ἐπάρχῳ ] Eparch anlamı piskoposluk demektir.

[ πρωτοπροέδρῳ ] Protoproedros başkan veya saray ünvanı alan kişiler için kullanılır.

[ κουράτωρι ] Kourator Bulunduğu mevkide sınıfın en yüksek amiri demektir.

[σπαθαροκανδιδάτου] Spatharokandidatos Bizans imparatorlarının kişisel korumalığını yapan bizans ordusundaki seçkin kişiler için kullanılan bir terimdir.

[ πρωτονοταρίου ] Protonotarios makhemenin baş katibi demektir.

[ βεστάρχῃ ] Vestarches tuna vilayetleri valisi.

Antik bizans dönemi mühür üzerinde Θεοτόκε βοήθη Γεωργίῳ πατρικίῳ yazmaktadır.Türkçe tercümesi Tanrının annesi George patrikiosa yardım et.
Antik bizans dönemi mühür üzerinde Γερμανοῦ ἀπὸ ἐπάρχ(ων) δούλου τῆς Θεοτόκου yazmaktadır.Türkçe tercümesi Germanos apo eparchon mühürü,Tanrının annesinin hizmetkarı.
Antik bizans dönemi mühür üzerinde Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Κωνσταντίνο βασιλικῷ προτοσπαθαρίῳ yazmaktadır.Türkçe tercümesi Tanrım hizmetkar konstantine yardım et emperyal protospatharios.
Antik bizans dönemi mühür üzerinde Θεοτόκε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Κωνσταντίνῳ βασιλικῷ σπαθαρίῳ yazmaktadır.Türkçe tercümesi Theotokos hizmetkar Constantine emperyal spathariolarına yardım et.
Antik bizans dönemi mühür üzerinde Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Θεοδώρο βασιλικῷ πρωτοσπαθαρίῳ καὶ ἐπὶ τον ὐκιακον yazmaktadır.Türkçe tercümesi Tanrım hizmetkarın Theodore emperyal protospatharios ve epi ton oikeiakona yardım et.
Antik bizans dönemi mühür üzerinde Θεοτόκε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Εὐσεβίῳ βασιλικῷ πρωτοσπαθαρίῳ yazmaktadır.Türkçe tercümesi Tanrının annesi hizmetkar Eusebiusa yardım et emperyal protospatharios.
Antik bizans dönemi mühür üzerinde Κύριε βοήθει Θεοδώρῳ πρωτοσπαθαρίῳ κριτῇ τοῦ βήλου καὶ κοιαίστωρι τῷ Προμουντηνῷ yazmaktadır.Türkçe tercümesi Tanrım Theodore Promountenos,protospatharios,Velum yargıcı ve koiaistora yardım et.
Antik bizans dönemi mühür üzerinde Θεοτόκε βοήθει Μαύρῳ πατρικίῳ yazmaktadır.Türkçe tercümesi Tanrının annesi, Maurosa yardım et patrikios.
Antik bizans dönemi mühür üzerinde Θεοτόκε βοήθι Γεωργίῳ ἐξκουβίτορι καὶ βικαρίῳ yazmaktadır.Türkçe tercümesi Tanrının annesi, George exkoubitor ve vikariosa yardım et.
Antik bizans dönemi mühür üzerinde Θεοτόκε βοήθει Γεωργίῳ πρωτονωβελλισίμῳ τῷ Παλαιολόγῳ yazmaktadır.Türkçe tercümesi Tanrının annesi,George Palaiologos protonobilissimusa yardım et.
Antik bizans dönemi mühür üzerinde σκέποις με, μάρτης, Ῥαδηνὸν σὸν οἰκέτην yazmaktadır.Türkçe tercümesi Şehit beni korusun, Rhadenos hizmetkarın.
Antik bizans dönemi mühür üzerinde Κύριε βοήθη τῷ σῷ δούλῳ Σταυρακίῳ πραιποσήτῳ καὶ βασιλικῷ σακελλαρίῳ yazmaktadır.Türkçe tercümesi Tanrım hizmetkar Staurakios praipositos ve emperyal sakellariosa yardım et.
Antik bizans dönemi mühür üzerinde Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Κωνσταντίνῳ χαρτουλαρίῳ yazmaktadır.Türkçe tercümesi Tanrım kuluna Konstantine yardım et.
Antik bizans dönemi mühür üzerinde Νικολάῳ πρωτοπροέδρῳ καὶ ἐπάρχῳ τῷ Μερμεντούλῳ yazmaktadır.Türkçe tercümesi Nicholas Mermentoulos protos proedros ve eparch.Antik bizans dönemi mühür üzerinde Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Βασιλίῳ βασιλικῷ κανδιδάτῳ καὶ κουράτωρι yazmaktadır.Türkçe tercümesi Tanrım, hizmetkar Basil, imparatorluk adayları ve kourator yardım et.
Antik bizans dönemi mühür üzerinde Θεοτόκε βοήθει Νικηφόρῳ προέδρῳ τῷ Μελισηνῷ yazmaktadır.Türkçe tercümesi Tanrının annesi, Nikephoros Melissenos proedros yardım et.
Antik bizans dönemi mühür üzerinde Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Θεοφίλῳ τῷ Λένζῳ yazmaktadır.Türkçe tercümesi Tanrım, hizmetkar Theophilos Lenzosa yardım et.
Antik bizans dönemi mühür üzerinde Θεοτόκε βοήθει Λέοντι ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος καὶ μεγάλῳ πριμικιρίῳ τοῦ κουβουκλείου τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ βασιλέος yazmaktadır.Türkçe tercümesi Tanrının annesi, Leoya yardım et, epi tou koitonos ve kouboukleionun büyük primikeriosu imparatorun adamı.
Antik bizans dönemi mühür üzerinde σφραγὶς Μιχαὴλ σπαθαροκανδιδάτου πρωτονοταρίου καὶ χρυσωτελοῦς yazmaktadır.Türkçe tercümesi Michaelın mühürü spatharokandidatos, protonotarios ve chrysoteller.
Antik bizans dönemi mühür üzerinde ἀνακτόπαιδα Δούκαν, ἀθλητά, σκέποις Θεόδωρον Λάσκαριν τὸν βασιλέα yazmaktadır.Türkçe tercümesi Şampiyon,imparatorun ve imparatorun oğlu Theodore Doukas Laskarisi korusun.
Antik bizans dönemi mühür üzerinde Θεοτόκε βοήθει Θεοδότῳ ὑπάτῳ yazmaktadır.Türkçe tercümesi Theotokos,Theodotosa yardım et hipatos.
Antik bizans dönemi mühür üzerinde Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Ἰσαακίῳ σεβαστῷ τῷ Κομνηνῷ yazmaktadır.Türkçe tercümesi Tanrım, hizmetkarına yardım et Isaakios Komnenos sebastos.
Antik bizans dönemi mühür üzerinde Θεοτόκε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Λέοντι β(ασιλικῷ) στράτορι,ἀμήν yazmaktadır.Türkçe tercümesi Tanrının annesi, hizmetkar Leoya yardım et emperyalist,Amin.
Antik bizans dönemi mühür üzerinde Κύριε βοήθει Μιχαὴλ σεβαστῷ yazmaktadır.Türkçe tercümesi Tanrım, Michaela yardım et sebastos.
Antik bizans dönemi mühür üzerinde Θεοτόκε βοήθει Ἰωάννῃ ἀνθυπάτῳ πατρικίῳ βασιλικῷ πρωτοσπαθαρίῳ καὶ δομεστίκῳ τῶν θεοφυλάκτων σχολῶν yazmaktadır.Türkçe tercümesi Tanrının annesi,Yuhannaya,antipatolara,patrikiolara,emperyal protospathariosa yardım et ve Tanrının domestikosları skolaları koru.
Antik bizans dönemi mühür üzerinde Θεοτόκε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Νεστορᾷ τῷ ἀνθρώπῳ ἄνακτος τοῦ Δούκα yazmaktadır.Türkçe tercümesi Theotokos, hizmetkar Nestora,imparator Doukasın adamına yardım et.
Antik bizans dönemi mühür üzerinde Κύριε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Ἄνθῃ βασιλικῷ πρωτοσπαθαρήῳ καὶ ἐπὴ τον ὐκηακον yazmaktadır.Türkçe tercümesi Tanrım,hizmetkarına Anthes,emperyal protospatharios ve epiton oimiakona yardım et.
Antik bizans dönemi mühür üzerinde Κύριε βοήθει Νικήτᾳ πρωτοσπαθαρίῳ τῷ Καλαμᾷ yazmaktadır.Türkçe tercümesi Tanrım, Niketas Kalamasa yardım et,protospatharios.
Antik bizans dönemi mühür üzerinde Θεοτόκε βοήθει τῷ σῷ δούλῳ Κωνσταντίνῳ ἀσικρῆτις καὶ κριτῇ τῷ Τρηφυλλίῳ yazmaktadır.Türkçe tercümesi Tanrının annesi, hizmetkar Constantine Triphyllios, asekretis ve yargıç yardım et.
Antik bizans dönemi mühür üzerinde Θεοτόκε βοήθει Θεοδώρο βεστάρχῃ τῷ Δοβρομιρο yazmaktadır.Türkçe tercümesi Tanrının annesi,Theodore Dobromirosa yardım et,vestarches.


Elinizde bulunan Bizans/Roma dönemi mühürler için forumda yeni konu açıp elinizdeki mühür hakkında bilgi alabilirsiniz.
 

vakko

ἱλάσ θη̣τι τῶν ἁμαρ τιῶν
Βασιλιάς
Katılım
10 Tem 2020
Mesajlar
2,438
Beğeni
8,512
Puanları
113
Aşağıda antik bizans dönemine ait mühürler hakkında hazırlanmış olan bilgilendirme amaçlı içerik tarafımıza aittir. Site veya Kaynak gösterilmeden içeriklerin izinsiz kopyalanması kullanılması paylaşılması FSEK'in 71.Madde gereği yasak ve suçtur.


 

Mal bulanındır

Süper Moderatör
Katılım
5 Ağu 2020
Mesajlar
1,777
Beğeni
6,660
Puanları
113
Yaş
42
Konum
Yaşamın Olduğu Heryer
Merhabalar, önüne gelen mühürü basmış ustam.
Şimdi bunlar kartvizit mi, resmi işlerde mi geçerli.
Kim veriyor yetkiyi imparator mu, vali mi, yoksa cennetten bile tapu veren kilise mi ?
:unsure: :giggle:
Neyse ben sondan dokuzuncuyu alayım, gerisi @Mal bulanındır ustamın olsun.
😌🍀
Güzel yerden yürümüşün ustam haklısın.
Şöyle düşün
Bizdeki gibi
Kart hamili yakiinimdir gerekli ilgiyi gösterin vardı eskiden
Şimdi
bizim yeğeni belediyeye gatıverelim müdürüm.oooo senin telefon eskimiş yakışmaz müdürüme.buyur aypon hediyemiz olsun.yada şu kazıya sponsor oluvereen.iki milyon gömeriz çıkan iki objeden on milyon emeriz.gibi statü nüfuz etkinlik kuvvet göstergesiydi bu mühürler...net
 
Üst