• ☪ Sitemize Hoş Geldiniz ☪ Forumda Bilgi Alışverişinde Bulunabilmek ve Sitemizde Açılmış Olan Konuların İçeriklerini Görüntülemek İçin Kayıt Olmanız Gerekmektedir.

Bakıkesir Yöremizi gezelim bilelim

Mal bulanındır

Süper Moderatör
Katılım
5 Ağu 2020
Mesajlar
1,443
Beğeni
4,340
Puanları
113
Yaş
42
Konum
Yaşamın Olduğu HeryerMarmara (Minarya)
Gömeç (Armudova / Emrudabad, Kisthênê, Gömec, Armudeli)
Karesi (-)
Altıeylül (-)
Savaştepe (Kerásai / Kerassós akk. Kerasoúnta, Kilesin, Giresun / Giresin)
Burhaniye (Kemer | Burhaniye)
Sındırgı (Koruköy)
Manyas (Tatarköy)
Kepsut (Kebsud)
İvrindi (Abrettênê)
Havran (Aureliópolis / Aurelianópolis, Freneli, By. Havran)
Gönen (Báris)
Erdek (Artákê, Ardak / Erdek)
Edremit (Atramýttion, Edremid)
Bigadiç (Pigádia)
Bandırma (Panormo, Pandırma / Bandırma)
Balya (Palaía, Balya Madeni)
Ayvalık (Ayvalık | Kidonies)
Susurluk (Susığırlık)
Dursunbey (Balat, Hadrianeion)
Balıkesir (Balikesir, Bâlîkesri, Hadrianoútherai)

Ayvalık ilçe - Ayvalık - Balıkesir
1915hb 📖: Ayvalık | Kidonies [ y kydónies"ayvalar" ]
1845 📖: Ayvalık (idari bölge) [ y Aióliko"Eolya (bölge adı)" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.Girit göçmeni/Yunanistan göçmeniyerleşimi
■ Daha önce önemsiz bir yer iken 18. yy sonlarında Rum kasabası olarak iskân edilmiş ve 1821 tarihine dek geniş ayrıcalıklara sahip Rum yönetimine sahip olmuştur. Ayvalık adı en inandırıcı olasılıkla Eolya (Kuzey Ege) ruhani yönetim birimi merkezi anlamında Eóliko sıfatından bozmadır. 19. yy sonlarına doğru beliren Rumca Kidónies adı Türkçe Ayvalı sözcüğünden çeviridir. SN
Gömeç ilçe - Gömeç (Armutova bucağı) -Balıkesir
1902hk 📖: Gömec [ t "arı kovanı" ]
1902hk 📖: Armudova / Emrudabad (idari bölge)
1876a 📖: Armudeli (idari bölge)
Y43 Y75 📖 📖: Kisthênê (idari bölge) [ an ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoksyerleşimi.
■ Armuteli/Armutova eski nahiyenin, Gömeç ise merkez kasabanın adıdır. SN
Burhaniye ilçe - Burhaniye - Balıkesir
1928 📖: Burhaniye
1902hk 📖: Kemer | Burhaniye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeniyerleşimi.
■ II. Abdülhamid'in oğlu şehzade Burhaneddin Efendi (1885-1949) onuruna adlandırılan kasabaya Rumeli muhacirleri iskan edildi. SN
Edremit ilçe - Edremit - Balıkesir
1484 📖: Edremid
Y-450 📖: Atramýttion [ an ]
■ Şimdiki Burhaniye Ören mevkiinde bulunan antik Adramytteion 11. yy'da Çaka Bey tarafından tahrip edildikten sonra terkedilmişti. Aynı isimli yeni kent 1109 yılı civarında Aleksios Komnênos'un komutanı Philokalês tarafından bugünkü yerinde kuruldu. SN
■ Edremit ilçesinin ahalisi 1878 ve Balkan Savaşlarından sonra ilçeye göç eden Rumelililer ve Adalılarla, Kazdağları'nın Tahtacı Türkmenlerdir. Kazdağlarındaki Türkmen köylerinde gelenek ve görenekler hala yaşatılmaktadır.
Havran ilçe - Havran - Balıkesir
1911h 📖: By. Havran
1902hk 📖: Freneli
Y535 📖: Aureliópolis / Aurelianópolis [ y"Aurelianus imp. yeri" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoksyerleşimi.
■ Roma imp. Aurelianus (270-275) onuruna adlandırılmış olması gerekir. Havran adı *Avriliyan > *Havriyan yoluyla antik isimden türemiştir. SN
■ İlçeye bağlı 30 kadar köyde Manavlar oturur. Manav
İvrindi ilçe - İvrindi - Balıkesir
1530t 📖: İvrindi
Y17 📖: Abrettênê (idari bölge) [ an ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoksyerleşimi.
■ Abrettênê Antik Çağ'da Mysia'nın bu bölgesine verilen addır. İvrindi adının metatez yoluyla «Evritini» biçiminden türemiş olması gerekir. SN
■ 20+ hane Çerkes yerleşimi (Şapsığ), 20 + hane Pomak yerleşimi (Nevrekop-Goltse Detsev). Eski adı Rumca Avrandi qartof
■ Rumlar 1914 nisanında Balya'ya sürgün edildi. Madra dağı eteklerinde Yörük yerleşimleri yaygındır. Ovadaki büyük köylerin Manav olduğu rivâyet edilir. Manav
Marmara ilçe - Marmara - Balıkesir
1911h 📖: Minarya [ y ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Adanın merkez kasabası eski Minarya veya Minareli köyüdür. ■ Marmara Adası'nın tümüyle Rumlardan oluşan nüfusu 1915'te boşaltılarak Bandırma'ya sürülmüştür. Minarya'ya 20. yy başında Girit göçmenleri iskan edildi. Şimdiki halkın önemli bir bölümü Romeika konuşan Of ve Trabzon göçmenleridir. SN
Balya ilçe - Balya - Balıkesir
1902hk 📖: Balya Madeni
Y17 📖: Palaía [ y "eski?" ]
1530t 📖: Balya (idari bölge)
■ Strabon (yeri bilinmeyen) Andeira ile bu yer arasında 26 km uzunluğunda yer altı mağarası olduğunu belirtir. SN
■ © 14.10.1837 Saruhan sancağında çadırlarda oturan Cabbarlı aşiretinden bazı kimseler Biga sancağının Balya kazasında bulunan Arablı aşiretinden Hacı Pehlivan oğlu Halil ile zevcesini katl ve altı hanenin emval ve eşyalarını gasp eylediklerinden...deyar heyran
Gönen ilçe - Gönen - Balıkesir
1487a 📖: Gönen
Y17 📖: Báris [ y "Granikos Ilıcası" ]
■ Büyük İskender'in MÖ 334'teki tarihi zaferine tanık olan Granikos nehri şimdiki Biga Çayıdır. Gönen adı «Granikeion» > «*Göre(n)gen» biçiminden evrilmiş olmalıdır. SN
■ Gönen ve çevresinde daha çok Kafkas göçmenleri (Çerkes) ve Balkan göçmenleri (Muhacır) vardır. Yerli Türk ahalisine ise Manav olarak tabir edilen Türkmenlerdir. Bazı yerleşim birimleri ise Yörük köyü olarak tanımlanır.
■ Manavlar Türk olmayan yerlilerdir, Türkmenler daha sonradan az miktarda gelmişler hemen manavlaşmışlardır. Yörükler'in bölgeye iskânı 1890 senesine denk gelir. Çevredeki Bulgar yerleşimleri 5 kâfile hâlinde Bandırma'dan gemiye binip Bulgaristan kontrolündeki Dedeağaç'a taşınmışlardır. 20 martta başlayan sevkiyat mayısa kadar sürmüş, takriben 2700 Bulgar Küçük Asya'yı terketmiştir. Manav
Savaştepe ilçe - Savaştepe - Balıkesir
1890hk 📖: Kilesin [ y ]
1876a 📖: Giresun / Giresin
Y451 Y640 📖 📖: Kerásai / Kerassós akk. Kerasoúnta [ an ]
■ Savaştepe adı Cumhuriyet döneminde verilmiştir. Antik Kerasoúnda adı, Kerasun, Giresun ve en son olarak Kilesin olarak kullanılmıştır. Cenk ÇALI
■ 1573 târihinde Nâhiye-i Giresun olarak kayıtlıdır. Manav
Erdek ilçe - Erdek - Balıkesir
1665 📖: Ardak / Erdek
Y-454 📖: Artákê [ y "çörekçe, tümsecik" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.Girit göçmeni/Yunanistan göçmeniyerleşimi
■ 6. yy'da Theophanes ve Prokopios'un eserlerinde zikredilen kasaba, komşu Kyzikos'un gerilemesi üzerine geç Bizans döneminde ön plana çıkmıştır. (Ramsay 162). Adı muhtemelen Yun «ártos» `yuvarlak ekmek, çörek` sözcüğünden gelir.SN
■ Erdekteki Pomakları Bandırmaya bırakan gemide 7 çevre köyü berâber yolculuk etti (Ref: Kavala Kokolalı Pomak Ayşe) Manav
■ Halkın tamamına yakını Mübadele zamanında gelen Selanik ve Girit göçmenlere dayanır. Erdek merkezin nüfus yapısı;Yerli Manavlar, Selanik-Karacaovalı Pomaklar, Giritliler, Tikveşli Pomaklar, Romanlar, sonradan gelen Karadenizliler.
Altıeylül ilçe - Altıeylül - Balıkesir
Eski adı: -
■ 2014 yılında Balıkesir Merkez ilçesinin bölündüğü iki yapay ilçeden biridir. Balıkesir'in 1922 yılında Yunan işgalinden kurtuluş günü anısına Altıeylül adı verildi.SN
Karesi ilçe - Karesi - Balıkesir
Eski adı: -
■ 2014 yılında Balıkesir Merkez ilçesinin bölündüğü iki yapay ilçeden biridir. Balıkesir vilayetinin Osmanlı dönemindeki adı olan Karesi adı verildi. SN
Balıkesir il - Balıkesir_m - Balıkesir
1902hk 📖: Balikesir
1333 1484 📖 📖: Bâlîkesri [ ypalaiókastro? "eskihisar" ]
Y-100~a Y640 📖 📖: Hadrianoútherai [ y"Hadrianus avlağı" ]
■ 2. yy'dan beri sikkeleri bulunan Hadrianoutherai kenti Balıkesir'de veya ona yakın bir yerdedir; kalıntıları tespit edilememiştir. ■ 14. yy'dan itibaren görülen Balıkesri adının Yun «Palaiokástro» (`eskihisar`) biçiminden türediği yaygın görüş olmakla birlikte yeterli kanıttan yoksundur. Ramsay «Palaiokaisaría» (`eski Sultankent`) ihtimalini önerir. Erken Türkçe kaynaklarda rastlanan «Balık Hisar» veya «Balak Hisar» biçimi yakıştırma olabilir; veya kentin doğusundaki Pelekas (Yılanlı) Dağı ile ilintili olabilir. SN
■ Balık/Balak Hisar adı düşük bir olasılık da olsa < Eski Türkçe balık/balak "kent, şehir" kelimesiyle ilgili olabilir (?). Balıkhisar "Şehir/Kent Hisar" > Balıkesir. [Eski Türkçe balık/balak adı Türkiye Türkçesinde hiç kullanılmamış veya marjinal kalmıştır - SN]MB
■ Balıkesir halkının büyük çoğunluğu Manav, Yörük, Çepni, Türkmen (Tahtacı), Muhacir ve Tatar olarak altı etnografik karaktere ayrılmaktadır. 19. yüzyılda yöreye Balkanlardan gelen Boşnak, Arnavut ve Pomaklar ile Kafkasyadan gelen Çerkes ile Gürcüler iskan edilmiştir. Osmanlı döneminde yörede sayıları fazla olan Rum ve Ermeni nüfusu, 1913-1923 yılları arasında gitmiştir.
Manyas ilçe - Manyas - Balıkesir
1902hk 📖: Tatarköy
1530t 📖: Manyas (idari bölge)
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni/Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi.
■ Manyas adı, eski ilçe merkezi iken şimdi Soğuksu adı verilen Poimánenos (“çobanlı”) kasabasının ilk hecesi düşürülerek Türkçe telaffuza uyarlanmış biçimidir. İdari bölge adıdır. Bugünkü ilçe merkezi 19. yy başlarında Kırımlı Tatar muhacir yerleşkesi olarak kurulan, daha sonra Çerkes muhacirlerin gelmesiyle nüfusu artan Tatarköy’dür. SN
■ 1877 Osmanlı-Rus savaşı sonucunda Kırım Türklerinden 25 hanelik göçmen kafilesi Romanya'dan bu bölgeye yerleşmiştir. Bunun sonucu olarak, bölgede yaşayan köylüler, buraya Tatarköyü adını vermişlerdir. Bundan 15 yıl sonra, 1892/3’te, Kafkasya’dan 25 hanelik bir göçmen kafilesi daha gelerek, ilçede Maltepe olarak bilinen tepenin eteklerine yerleşince Manyas, Gürcü, Çerkez, Dağıstan, Kabartay vb. kültürden gruplarla renklenmiştir. Sonraki dönemlerde, sıklıkla Balkanlardan gelen göçmenlerin bölgeye yerleşmesiyle Tatar köyünün sınırları iyice genişlemiştir.
Bandırma ilçe - Bandırma - Balıkesir
1795h 📖: Panormo [ y Pánormos"korunaklı liman" ]
1665 📖: Pandırma / Bandırma
■ Antik Kyzikos kentinin doğusundaki körfezin adı muhtemelen daha geç dönemde kurulan limana verilmiştir. Sicilya'daki Palermo kenti (Yunanca Pánormos) ile aynı adı taşır. SN
Bigadiç ilçe - Bigadiç - Balıkesir
1530t 📖: Bigadiç [ y küç. pigáditsa"kuyucak" ]
Y800~ : Pigádia [ y "gözeler" ]
■ Pigadia adı Atroa'lı Aziz Petros'un (773-837) bu yörede kurduğu manastır münasebetiyle anılır. SN
■ İlçe genel olarak Yörük (Sünni) ve Çepni (Alevi) karakterli bir yapı göstermektedir
■ Bizans zamanında Küçük Asya'ya iskân edilen Slavları akla getirir. Slavca olan -itsa küçültme eki söyle gelmiş olmalı. Manav
Kepsut ilçe - Kepsut - Balıkesir
1468 📖: Kebsud
■ Daha çok Manav (Yerli Türk) karakterli köyler ağırlıktadır. Bunun yanında Yörük köyleri, muhacır köyleri ve Tahtacı Türkmen köyleri bulunmaktadır.
Susurluk ilçe - Susurluk - Balıkesir
1665 1890hk 📖 📖: Susığırlık [ t "manda yeri" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoksyerleşimi.
■ 1890 - 1892 yılları arasında bucak merkezi Ömerköy ve Susurluk arasında değişmiştir. Son olarak 1892'de Susurluk bucak merkezi olarak kalmıştır. Bu yıllarda Susurluk'un ismi Fırt nahiyesi olarak geçer. İsmin nahiye merkezi "fırt Ömerköy'de fırt Susurluk'ta" olmasından dolayı verildiği söylenir. Özhan Çakıcı
■ 1858 ve 1878 Türk-Rus savaşında Anadolu’ya göç eden Bulgaristan ve Kafkas Göçmenleri ve sonraları Ahmet Vefik Paşa tarafından iskan ettirilen Türkmen aşiretleriyle kalabalıklaşmıştır.
■ Türkmen aşiretleri değil, Nazilliden zorla getirilen Yörükler. Manav
Sındırgı ilçe - Sındırgı - Balıkesir
1845 📖: Koruköy
1891c 📖: Sındırgı (idari bölge) [ y*sandarakê? "zırnık" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoksyerleşimi.
■ Sındırgı bölge adıdır. Halen ilçe merkezi olan kasaba 1845 tarihinde Şerif Paşa'nın mülkü olan arazide Koruköy adıyla kuruldu. 1913'te Sındırgı kazası merkezi oldu. SN
Dursunbey ilçe - Dursunbey - Balıkesir
1911h 📖: Balat [ y paláti "saray" ]
Y451 📖: Hadrianeion [ y "Hadrianus imp. kenti" ]
1928 📖: Dursunbey (idari bölge)
■ Dursunbey idari birim adı, Balat halen kullanılan kasaba adıdır. Antik Çağ'da Abriettene bölgesinin merkezi olan Hadrianei(on) kentinin çok sayıda sikkesi mevcuttur. SN
■ Dursunbey genel olarak konar-göçer yörük aşiretlerinin iskana geçmesiyle kurulmuş olan yörük köyleri ile tanınır. Konar-göçer Türk aşiretleri'nin izleri bu köylerde görülmektedir.
 

Mal bulanındır

Süper Moderatör
Katılım
5 Ağu 2020
Mesajlar
1,443
Beğeni
4,340
Puanları
113
Yaş
42
Konum
Yaşamın Olduğu Heryer
Akhilleus’un yerle bir ettiği Kazdağı şehirlerinin cogu bakir bol ganimetli duruyo
cunku tabiat ana ve yapilasmanin etkilerinden dolayi derinlerde kalan ellenmemis cok yer var
Bunların bilineni Antandros’tu. On yedi yıldır falan devam eden kazılarda küçük bir bölümü ortaya çıkarılabilen antik kent.
ON yıl kadar sürdüğü bilinen savaşın sonundaTruva direnişi kırılır, Akalar kenti ele geçer, yıkar, yakar, yağmalar falan. Bu yağmacıların en bilineni, mitolojideki yarı tanrı Akhilleus.

Malum, Truva Kralı Priamus’un büyük oğluHektor’u öldüren savaşçı.

İşte o Akhilleus, Kazdağları’nda ne kadar şehir, kasaba varsa hemen hepsini yağmalıyor.

Mysia’ya ait bu şehirlerin başında Lyrnessosgeliyor.

Bu Lyrnessos, Akhilleus’un kaçırıp kendi ganimetine dahil ettiği, sonra aşık olup sevdiğiBrisseus’un doğup büyüdüğü şehir olarak biliniyor.

Antik coğrafyacılara göre, bugünkü Havran’ınBüyükdere mahallesinin oralarda bir yerde.

‘Ana tanrıça kenti’ anlamına gelen Khryse var bir de.

Adrymttion toprakları içindeymiş. Şehrin adı,Apollon Tapınağı rahibi Chryses’ten geliyormuş.

Akçay’ın iki kilometre kuzeyinde, Mağaratepecivarında olduğu yazılıyor eski kaynaklarda.

Khryse’nin yakınında Thebe adlı bir antik şehir daha var. Tebai ismiyle de adlandırılıyor.

Edremit ovasının oralarda bir yerlerde.

Akhilleus ve askerlerinin ilk yağmaladığı kentlerin başında geliyor Thebe.

Truva Prensi Hektor’un karısı Andromekhe’nin memleketi.

Andromekhe, Thebe Kralı Eation’un kızıymış.

Truva savaşları sırasında yerle bir edilen yirmi üç şehirden söz ediliyor.

Bunların hepsi Edremit Körfezi bölgesinde yer alan şehirler.

Thebe, Lyrnessos, Khryse, Antandros, Adramyttieon, Astyra, Gargara bunlardan bazıları.

Hemen hepsinin adı, Homeros’un İlyada’sında geçiyor.

Yine bölgede Aureliane diye bir kent daha var. Antandros yakınlarında Killa adında bir kent daha..‘Kutsal Killa’ diyorlar. Bugünkü Zeytinli Çayı’nın oralarda bir yerdeymiş.

Bu küçük antik şehirlerle ilgili çok fazla bilgiye sahip değiliz. Toprak altında gün ışığını görecekleri günü bekleyen kentler. Henüz kazı çalışması falan yok.

Ama şunu biliyoruz; Edremit Körfezi ve Kazdağları bölgesinden tarih fışkırıyor.

Kazı çalışması yapılan iki antik bölge var:Antandros ve Adrymttion.

Ayvalık tarafı da antik çağlardan bu yana yerleşmelik.

Kydonia var, Charkis var, Pordoselene var,Nessos var.. Bunlar bölgedeki antik kentlerin isimleri.

Bir de Perperene antik kentinden söz ediliyor;Kozak tarafında, Bergama sınırında.. O da toprak altında.

MARMARA’nın güneyi, Balıkesir’in kuzeyi de arkeolojik varlık bakımından zengin.

Çok bilinenler, Daskyleion ve Kyzikos. Buralarda kazı çalışmaları sürüyor.

Daskyleion, Bandırma Ergili Köyü civarında.

Kyzikos, Erdek Kapıdağ yarımadasında, Düzlerköyünün oralarda.

İkisi de kendi çağının en önemli şehir devletlerinden.

Az bilineni Zeleia.

Gönen Sarıköy tarafında olduğu biliniyor.

Truva savunmasına katılan kadın savaşçıAmazonlar’ın uzun yolculuğunda Zeleia’da konakladıkları da kaynaklarda yazılı.

Yine Büyük İskender’in Granikos savaşına giderken ordusuyla beraber Zeleia’da bir süre kaldığı da belirtiliyor.

Güney Marmara bölgesi de arkeolojik açıdan hayli zengin yani.

Antik kentlerin yanı sıra tapınakların, manastır kalıntılarının, dini merkezlerin önemli sayıda olduğunu da söyleyebiliriz.

Mysia adıyla bilinen bölgede Hitit izlerine rastlandığı da rivayet olunur.

Tümülüs kral mezarları falan çokçadır.
Atatürk Parkı malum, eski mezarlık. İlyaslar Mezarlığı olarak geçiyor.

1930’lu yıllarda, Atatürk’ün talimatıyla parka dönüştürme çalışmaları başlıyor, Mezarlık taşınıyor.

O tarihten sonra buraya defin işlemi yapılmıyor.

2006’da Atatürk Parkı’nda peyzaj çalışması yapılmıştı. İki yıl kadar sürdü sanırım.

O zaman parkın çevresi metal bariyerlerle kapatıldı. İçeriye giriş çıkış yasaklandı. Hiç kimse kazı çalışmalarını göremedi.

Tevatür o ki, çoook eski zamanlarda şehrin nekropolüymüş burası.

Kimileyin fotoğraflar geliyordu bize, isimsiz şüphecilerden.

“Parktaki kazılarda sütunlar çıktı, lahitler çıktı, heykeller çıktı” falan filan.
BOŞ konuşmuyoruz; Kırklı yılların başında Balıkesir’in şehir planını hazırlayan mimar ve şehir plancısı Arnold Egli söylüyor.

Adam rapor yazmış Balıkesir’e dair. Parkta yaptığı sondaj çalışmalarında hangi arkeolojik buluntulara rastladığını açık açık anlatıyor. Orayla kalmamış, Balıkesir’in muhtelif noktalarındaki kazılarda daRoma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemlerine ait kap kacaktan söz ediyor.

Egli Raporu herhalde Valiliğin, Büyükşehir’in arşivlerinde vardırwqasee.pngçay sohbetimiz.pngjttfhj.png
 
Son düzenleme:

Mal bulanındır

Süper Moderatör
Katılım
5 Ağu 2020
Mesajlar
1,443
Beğeni
4,340
Puanları
113
Yaş
42
Konum
Yaşamın Olduğu Heryer
saklı cennet
Adramytteion Antik Kenti - Balıkesir
Adrmytteion antik şehri bölgesindeki 1950 ve 1960’larda konut yapımı sebebiyle oluşan yıkıma karşın hakkında erken bilgi sahibi olunan bölgenin önemli antik şehirlerinden biridir. Antik çağ tarihçilerinden özellikle Strabon, sonrasında Heredot ve Stephanos Byzantinos’un eserlerinde görkemli yerleşimleri bahis konusu edilen bölgede odak noktasını Adramytteion şehri oluşturuyordu. Bugünkü Ören bölgesinde kurulu olan eski şehrin önemli bir liman şehri olduğu antik çağ tarihçileri tarafından vurgulanmaktadır. Şehrin kuruluş tarihi ile ilgili çeşitli antik bilgiler ve savlar vardır. Adramytteion’un Lidya döneminde, M.Ö. 6’ınca yüzyılda Lydia kralı Alyates’in oğlu Adramys tarafından kurulduğu tezi olduğu gibi, şehrin bölgede Lidya döneminden yaklaşık bin yıl önce yaşamış Anadolu halklarından Luwi’ler tarafından kurulduğu ve isminin “Adra-Mudra” olduğu tezi de ileri sürülmektedir. Kalkolitik dönemden başlayarak, Helen, Roma ve Bizans dönemlerinde yani çok uzun bir tarih sürecinde varlığını sürdüren Adramytteion kral mekandir hobiseverler icin
 

Mal bulanındır

Süper Moderatör
Katılım
5 Ağu 2020
Mesajlar
1,443
Beğeni
4,340
Puanları
113
Yaş
42
Konum
Yaşamın Olduğu Heryer

Daskyleion steli üzerindeki Aramice yazıt (KAI 318)
Daskyleion konusunda ilk araştırmalarAntik Çağ'da şehrin adı konusundaki farklı görüşlerle başlamıştır. Antik yazarlardan Mela ve Plinius bu merkezlerden Daskylos olarak söz ederken, Stephanos Byzantios,Daskylion adını kullanır.M.Ö. 7.yüzyılda Daskylos adıyla bilinen ünlü Lydia Kralı’nın Sardis’ten hanedan kavgaları nedeniyle buraya gelmesiyle kent Daskyleion adını almıştır. Daskyleion’da doğan oğlu Gyges daha sonra Lydia’ya geri çağrılıyor. Gyges Lydia’ya kral olduktan sonra şehre Daskyleion deniliyor. Çünkü Daskyleion “Daskylos’un yeri anlamındadır. Bu ismi M.Ö.650 yıllarında almıştır
 
Üst