Arazi Bilgileri

Mal bulanındır

KURT KIŞI GEÇİRİR AMA YEDİĞİ AYAZI ASLA UNUTMAZ
Βασιλιάς
Katılım
5 Ağu 2020
Mesajlar
4,337
Beğeni
18,889
Konum
Yaşamın Olduğu Heryer
Nekropol-Antik Yerleşme/Karesi Kocaavşar Beldesi;Adı Nekropol – Antik Yerleşme Kadastral DurumI19d08b Pafta ve İ19d07c Pafta
Tescil Eden Kurum ve Tescil TarihiBKTVKK’un 22.10.1994 – 3691 sayılı kararı MülkiyetiŞahıs Arazisi
YeriKaresi Kocaavşar Köyü. Kullanım DurumuTarla

Kocaavşar Beldesinin yaklaşık 1 km güneydoğusunda Harapbağları mevkiinde yan yana iki tepeciğin eteğindeki tarlalarda yoğun olarak tuğla, seramik parçaları ve iri moloz taş şeklinde horasan harç parçaları ile profil veren kırmızı renkli kaba hamurlu küp parçaları ve ince cidarlı deve tüyü renkli parçaları ele geçmiştir.. Beldenin yaklaşık 1,5 km batısındaki tepenin eteklerindeki tarlalarda geniş bir alana yayılan seramik ve tuğla parçaları ile moloz taşlar bu bölgenin Roma ve Erken Bizans Döneminde iskan edildiğini ve nekropol alanı olarak kullanıldığını göstermektedir.Roma Dönemi Yerleşim ve Nekropol/Aktarma ve Ovacık Köyleri;
Adı
Roma Dönemi Yerleşim ve NekropolKadastral Durumİ19c.02d Pafta 199 ada 1 parsel, 200 Ada 13,14,15,16,20,24,25,928 parseller
Tescil Eden Kurum ve Tescil TarihiBKTVKK’un 16.04.1999- 7110 sayılı kararıMülkiyetiHazine Arazisi
YeriKaresi Aktarma-Ovacık köyleri.Kullanım DurumuMera ve tarımsal alanKaresi Beyköy Ovacık Köy yolunun batısında Lale deresi ve doğusunda Aktarma-Acarlı dereleri arasından kalan arazinin bir bölümü ile Aktarma Deresinin doğusunda yükselen tepenin bir bölümünde yüzeyde küçük moloz taşlardan oluşan yoğun mimari buluntuya rastlanmaktadır. Bu alan halka arasında eski köy yeri olarak adlandırılmaktadır. Yolun batısındaki Aktarma Köyü sınırları içinde kalan hafif eğimli arazide tarım faaliyeti nedeniyle açığa çıkmış mezar kiremidi parçaları ile bol miktarda Roma Dönemine ait seramik parçaları söz konusudur.Nekropol/Karesi Ziyaretli Köyü;AdıNekropolKadastral Durumİ19c03b Pafta 623-630; 676-680
Tescil Eden Kurum ve Tescil TarihiBKTVKBK’un 30/09/2006 – 1822 sayılı kararıMülkiyetiŞahıs Arazisi- Hazine
YeriKaresi Ziyaretli KöyüKullanım DurumuMera ve tarımsal alan

Ziyaretli Köyü Asar Tepe Mevkiinde yüzeyde Roma Dönemi Mezar tuğlası parçaları ile seramik parçalarına rastlanılmıştır. Yine bölgede görülen mezarlar yöresel yumuşak kayaçların işlenerek lahit biçiminde çatılmasıyla oluşturulduğu belirlenmiştir. Nekropol alanının batı bitişiğindeki tescil harici taşlık arazide kayaya oyulmuş bir adet kaya mezarı bulunmaktadır.Nekropol/Beyköy;AdıNekropol Kadastral Durumİ19c02d Pafta 101 Ada 68 Parsel
Tescil Eden Kurum ve Tescil TarihiBKTVKK’un 08/10/1989 – 752 sayılı kararı MülkiyetiŞahıs Arazisi
YeriKaresi Beyköy Kullanım DurumuTarımsal alan

Beyköy köyü Kumlu mevkiinde derin bir vadiden kuzeye ve doğuya doğru yükselen tepenin üzerinde yer alan düzlükte yan yana konumlanmıştırlar. Her ikisi de doğal yüksekliği kaybetmiş ve kaçak kazılarla çok sayıda tahrip çukuru meydana gelmiştir. Tümülüslerin doğu güne ve batı bölümlerinde yer alan düzlükte yüzeyde Roma Dönemi seramikleri ile yoğun olarak moloz taş bulunmaktadır. Bu nedenle alanın nekropol olarak kullanıldığı göze çarpmaktadır.Antik Yerleşim/Ovacık ve Aktarma Köyleri;AdıAntik Yerleşim Kadastral DurumOvacık Köyü 1774, 1775, 3513, 3515, 3517, 3519 Parseller Aktarma Köyü 2-7 Parseller.
Tescil Eden Kurum ve Tescil TarihiBKTVKK’un 15/03/1993 – 3089 sayılı kararı MülkiyetiDSi
YeriKaresi Ovacık – Aktarma Köyleri Kullanım DurumuBaraj Sahası

Antik Yerleşim/Naipli Köyü;AdıAntik Yerleşme Kadastral Durumİ19d2 Pafta 618-620, 655, 658- -664 Parsel
Tescil Eden Kurum ve Tescil TarihiBKTVKK’un 15/05/1998 – 6405 sayılı kararı MülkiyetiŞahıs Arazisi
YeriKaresi Naipli Köyü Kullanım DurumuTarla

Tümülüs/Beyköy Köyü;AdıTümülüs (2 adet) Kadastral Durumİ19c.08a Pafta 107 ada 35 parsel
Tescil Eden Kurum ve Tescil TarihiBKTVKK’un 09/09/1999 7347 sayılı kararı MülkiyetiKöy Tüzel Kişiği
YeriMerkez Beyköy köyü. Kullanım DurumuMera

Beyköy köyü Kumlu mevkiinde derin bir vadiden kuzeye ve doğuya doğru yükselen tepenin üzerinde yer alan düzlükte yan yana konumlanmıştırlar. Her ikisi de doğal yüksekliği kaybetmiş ve kaçak kazılarla çok sayıda tahrip çukuru meydana gelmiştir. Tümülüslerin doğu güne ve batı bölümlerinde yer alan düzlükte yüzeyde Roma Dönemi seramikleri ile yoğun olarak moloz taş bulunmaktadır. Bu nedenle alanın nekropol olarak kullanıldığı göze çarpmaktadır.Tümülüs/Üçpınar Köyü;

AdıTümülüs Kadastral Durum3075-3077 Ada
Tescil Eden Kurum ve Tescil TarihiBKTVKK’un 21/02/1989 – 407 sayılı kararı MülkiyetiSahıs Arazisi
YeriKaresi Üçpınar köyü Kullanım Durumu Tarla

Üçpınar Köyü Kepenekli Mevkiinde yer alır MÖ. VI. yüzyıla tarihlenen Üçpınar Tümülüsü Akhamenidler dönemine aittir. İçinde karşılıklı 70x192 cm. boyutlarında iki klinesi bulunan odanın içten içe derinliği 118 cm, genişliği 192 cm, yüksekliği 180 cm' dir ve blok mermer taşlardan yapılmıştır. Kazı çalışmaları 1988 yılında Bursa Arkeoloji Müzesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Tümülüsün girişinde bulunan iki atla koşulan arabaya ait parçalar ile at koşumlarına ait buluntular bize cenazeyi taşıyan arabanın, sahibine son görevini yaptıktan sonra buraya konduğunu göstermektedir. Bu buluntulardan hareketle tümülüs ve at arabası orjinaline uygun şekilde yapılarak Bursa Müzesinde teşhir edilmektedir.Yertepe tümülüsü;AdıYertepe Tümülüsü Kadastral Durumİ19b-25b Pafta
Tescil Eden Kurum ve Tescil TarihiBKTVKK’un 03.08.1988 – 99 sayılı kararı MülkiyetiOrman Arazisi
YeriKaresi Yeniköy – Çaypınar Köyleri Kullanım Durumu Orman

Tümülüs-Antik Yerleşme/Karakol ve Fethiye Köyleri;AdıTümülüs – Antik Yerleşim Kadastral Durumİ19b23c Pafta 25,426,427,458-466, 483-501, 503- 505, 512-531, 533-538, 541 Parsel
Tescil Eden Kurum ve Tescil TarihiBKTVKK’un 15.05.1998 – 6405 sayılı kararıMülkiyetiŞahıs Arazisi
YeriKaresi Karakol ve Fethiye Köyleri KöyüKullanım DurumuTarım

Höyük/Bakacak Köyü;AdıHöyük (E.T.Ç) Kadastral Durumİ19d2 pafta 303-312, 314-316, 530-534 Parsel
Tescil Eden Kurum ve Tescil TarihiBKTVKK’un 15/05/1998 – 6405 sayılı kararı MülkiyetiŞahıs Arazisi
YeriKaresi Bakacak Köyü Kullanım DurumuTarım

Kocakale;
AdıKocakale Kadastral DurumI19d08b Pafta ve İ19d07c Pafta
Tescil Eden Kurum ve TescilTarihiBKTVKK’un 22/10/1994-3692 ve 08/04/1995- 4232 sayılı kararları MülkiyetiHazine
YeriKaresi Kalaycılar Köyü Kullanım DurumuOrman

Yaklaşık 100 m. Yüksekliğinde bir doğal tepe üzerinde inşa edilmiştir. Yörede bulunan taşların kısmi işlenilerek kullanıldığı göze çarpmaktadır. Yapının iki yerinde yaklaşık 3m çapa sahip kulelerin temel kısımları korunmuştur. Temel kısımlarının daha iri boyutlu taşlar kullanılarak yapıldığı yer yer korunmuş kısımlardan anlaşılmaktadır. Kimi yerlerde kuru duvarlar temellerin 1-15, m derinliğe indiği görülmektedir. Batı ve güney batı yönlerinde tepenin eğimine uygun olarak sur duvarları şev örgülerle desteklenmiştir. Şev örgüler ve mevcut duvar tekniğinden ilk olarak Helenistik Dönemde inşa edildiği ve Roma Döneminde onarım görerek kullanıma devam ettiği az sayıda seramik buluntu ile de desteklenmektedir.Küçükkale;AdıKüçükkale Kadastral DurumI19d08b Pafta ve İ19d07c Pafta
Tescil Eden Kurum ve Tescil TarihiBKTVKK’un19/11/1994 – 3747 ve 08/04/1995- 4232 sayılı kararları Mülkiyeti Hazine
YeriKaresi Kalaycılar Köyü. Kullanım Durumu Boş

Kalaycılar köyü sınırları içerisinde doğal bir tepe üzerine kurulmuş bu küçük kale batısında yer alan Koca kale ile çağdaştır. Aralarından geçen Kocaderenin batısında ki bu kale Kocakalenin doğu yönündeki güvenliğini sağlamak amacı ile yapılmış olmalıdır.. Kuru duvar tekniğinde örülen sur duvarları oldukça tahrip olmuştur
 
Üst